Bistandsprosjekter på Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt (MET) har i over 10 år vært involvert i samarbeidsprosjekter i flere land både i Sørøst- Asia og Øst-Afrika. Vi samarbeider med de nasjonale meteorologiske instituttene og ønsker å bidra til å bygge kapasitet og kompetanse på vær og klimatjenester.

bilder fra bistandsprosjekter