Bistandsprosjekter på Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt (MET) har i over 10 år vært involvert i kapasitetsbyggingsprosjekter i flere land i Sørøst- Asia og Øst-Afrika.

Fra 2023 ble de ulike prosjektene samlet i et felles NORAD finansiert prosjekt, som har fått navnet SAREPTA.

MET arbeider med kapasitetsbygging på våre søster institusjoner som har som mål å øke kunnskap og kompetanse på områder som værtjenester, marine tjenester og klimatjenester. Vi ønsker å bygge denne kapasiteten med bruk av programvare med åpen kildekode og åpne datasett, dette inkluderer datasettet bak yr.no som ble godkjent som et digitalt fellesgode (DPG) av FN i 2021.

Arbeidet inkluderer kompetansebygging knyttet til klimatjenester, verifikasjon av værmodeller, IT  og infrastruktur, regionalt og nasjonalt samarbeid, varsling av ekstremvær, utvikle værapp, marine tjenester og kommunikasjon med brukere.

Bedre vær- og klimainformasjon på ulike tidsskalaer er nyttig for beslutningstakere, befolkningen og for utvikling av klimarobuste samfunn. Vi samarbeider med de offentlige meteorologiske institusjonene i Bangladesh, Vietnam, Malawi, Ethiopia, Mozambique and Tanzania (fra 2024).

MET er også faglige rådgivere i et WMO program som heter SOFF for Bangladesh, Ethiopia og Malawi.

På denne nettsiden finner du informasjon om prosjektene, aktiviteter i hvert enkelt land, våre verktøy med åpen kildede og våre hovedaktiviteter. Her fins også linker til forskjellige resursser som en aktivitetskalender, opplæringsvideoer for ulike verktøy og lesestoff fra nettet

tallhall
solmåler
barn
lene og vegard
kart
fra verdens ende
gutt fra Bangladesh