MIMOZA (2017-2022)

Prosjektnavnet er MIMOZA, med fullt navn "Technical Assistance Services to Develop the Detailed Meteorological System Design, Integration and Service Support to Improve the Delivery of Meteorological Services in Mozambique". 

I MIMOZA-prosjektet samarbeider Meteorologisk institutt (MET) med Met Office (UK) prosjektleder, Deltares (NL), Consultec (MZ) og Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) for å bidra til å øke kvaliteten på vær og klimatjenester. Prosjektet finansieres av Nordisk Utviklingsfond (NDF) og ble avsluttet i juni 2022.

MET-delen i dette prosjektet skal bidra til at INAM styrker sine værvarslings- og klimatjenester.

MET brukte et egenutviklet verktøy for å visualisere meteorologiske data, Diana. Dette verktøyet er i åpen kildekode og kan brukes gratis av alle. Diana har moduler som lar meteorologen skrive informasjon inn i kartene som tekst eller symboler. Det gjør det mulig å tegne syklonbaner og slik vise hvor det er mest sannsynlig at syklonen beger seg mot. Fra Diana kan vi lage bilder og videoer av værutviklingen. Disse kan brukes på TV, aviser og i sosiale medier.

En av oppgavene til MET i dette prosjektet var å lære opp meteorologene hos INAM i å bruke Diana. Våre kollegaer fra Maputo, Inhambane, Nampula and Zambezia har deltatt på denne opplæringen.

Styrking av Early Warning System (EWS)

Hovedoppgavene var å bistå Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) med å utvikle beslutningsstøtteverktøy og produksjonsverktøy. Implementering av tilgjengelig programvare i åpen kildekode som Diana og Tseries var en del av denne aktiviteten. En annen oppgave var knyttet til værmeldinger og farevarsler,  å legge til rette for at INAM skal etablere og drifte en tjenesteleveranseplattform.  Råd om hvordan man kan kommunisere og utstede værvarsler til publikum var også et viktig område. I tillegg er det behov for å etablere et system for verifikasjon av meteorologiske modeller. Prosjektet ga opplæring i teknikker ved å bruke tilgjengelige målinger slik at meteorologene ble bedre  i stand til å vurdere hvor gode modellene er. Prosjektet har som mål å bygge et sterkt team av meteorologer ved INAM. Disse meteorologene kan fungere som trenere eller mentorer for sine kollegaer.  Spesielt for nyansatte er dette viktig. På lengre sikt kan dette bidra til at INAM blir selvforsynt med værvarslingskompetanse. Hovedmålet var å gjøre INAM synlig for publikum og andre interessenter i Mosambik.

workshop INAM

Styrking av klimatjenester på INAM

For at INAM skal bygge klimatjenester, må vi bygge kompetanse på trendanalyse, gridding, ekstremverdianalyse, avkastningsverdier og risikoestimering. Et utgangspunkt for dette arbeidet var å installere og gjennomføre opplæring i bruk av R/R-studio. Gjennom arbeid med data vil kjennskapen til R utvikles. Neste trinn er opplæring i bruk av åpen kildekode R-basert verktøy ‘esd’ – Empirical Statistical Downscaling for å jobbe med dataene. Arbeid med nedskalering vil være knyttet til CORDEX.

Aktiviteter innen klima inkluderer rådgivning og støtte til INAM (Mosambik) i å koordinere CORDEX FPS. I tillegg forsøkte vi å heve nivået på klimaforskningen gjennom samarbeid og å bygge kollegiale nettverk. Våre partnere ved INAM var med på planlegging av felles workshop med CORDEX-Africa og vi har felles presentasjoner av prosjektet på European Geosciences Union (EGU). I tillegg har vi kursing i R, og til sammen, bygger dette opp under kapasiteten for å nedskalere globale klimamodeller for Mosambik/Afrika og vitenskapelig publisering - som var noe av målsetningen til MIMOZA. Vi brukte også vårt samarbeid i å diskutere hvordan dataene blir brukt, og legger stor vekt på å bruke den beste tilgjengelige klimainformasjonen på riktig måte for å støtte opp under klimatilpasningsarbeide.

En aktivitet innen CORDEX, CORDEX-ESD, driver en rekke workshops. I april 2022 var det en workshop i Johannesburg (felles CORDEX-Africa og CORDEX FPS southeast Africa)