MIMOZA

Prosjekt MIMOZA - hele prosjektnavnet er “Implementation of an Early Warning System (EWS) to mitigate high impact weather events for Mozambique”. MET delen i dette prosjektet skal bidra til at INAM styrker sine værvarslings- og klimatjenester.

Styrking av Early Warning System (EWS)

Hovedoppgavene er å bistå Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) med å utvikle beslutningsstøtteverktøy og produksjonsverktøy. Implementering av tilgjengelig programvare i åpen kildekode som Diana og Tseries vil være en del av denne aktiviteten. En annen oppgave knyttet til værmeldinger og farevarsler, er å legge til rette for at INAM skal etablere og drifte en tjenesteleveranseplattform.  Råd om hvordan man kan kommunisere og utstede værvarsler til publikum er også et viktig område. I tillegg er det behov for å etablere et system for verifikasjon av meteorologiske modeller. Prosjektet vil gi opplæring i teknikker ved å bruke tilgjengelige målinger slik at meteorologene er i stand til å vurdere hvor gode modellene er. Prosjektet har som mål å bygge et sterkt team av meteorologer ved INAM. Disse meteorologene kan fungere som trenere eller mentorer for sine kollegaer.  Spesielt for nyansatte er dette viktig. På lengre sikt kan dette bidra til at INAM blir selvforsynt med værvarslingskompetanse. Hovedmålet er å gjøre INAM synlig for publikum og andre interessenter i Mosambik.

workshop INAM

Styrking av klimatjenester på INAM

For at INAM skal bygge klimatjenester, må vi bygge kompetanse på trendanalyse, gridding, ekstremverdianalyse, avkastningsverdier og risikoestimering. Et utgangspunkt for dette arbeidet er å installere og gjennomføre opplæring i bruk av R/R-studio. Gjennom arbeid med data vil kjennskapen til R utvikles. Neste trinn er opplæring i bruk av åpen kildekode R-basert verktøy ‘esd’ – Empirical Statistical Downscaling for å jobbe med dataene. Arbeid med nedskalering vil være knyttet til CORDEX.

Aktiviteter innen klima inkluderer rådgivning og støtte til INAM (Mosambik) i å koordinere CORDEX FPS. I tillegg forsøker vi å heve nivået på klimaforskningen gjennom samarbeid og å bygge kollegiale nettverk. Våre partnere ved INAM er nå med på planlegging av felles workshop med CORDEX-Africa og vi har felles presentasjoner av prosjektet på European Geosciences Union (EGU). I tillegg har vi kursing i R, og til sammen, bygger dette opp under kapasiteten for å nedskalere globale klimamodeller for Mosambik/Afrika og vitenskapelig publisering - som er noe av målsetningen til MIMOZA. Vi bruker også vårt samarbeid i å diskutere hvordan dataene blir brukt, og legger stor vekt på å bruke den beste tilgjengelige klimainformasjonen på riktig måte for å støtte opp under klimatilpasningsarbeide.

En aktivitet innen CORDEX, CORDEX-ESD, driver en rekke workshops. I april 2022 er det planlagt en workshop i Johannesburg (felles CORDEX-Africa og CORDEX FPS southeast Africa)