Tseries

Tseries er et meteorologisk presentasjonssystem for å vise tidsserier, som f.eks temperatur, trykk, skydekke, nedbør eller vind for et gitt punkt. Tidsserier gir svært intuitivt enkle plott og brukes både av meteorologene og av det generelle publikum f.eks på yr.no. Tseries kan integreres med Diana for stedsvalg eller for å vise meteorologiske data i en videre meteorologisk sammenheng.

Tseries er tilgjengelig som fri kildekode på met.no.

tseries

Figur fra Tseries som viser temperatur, trykk, nedbør, skyer og vind for Bergen, Norge.