Prosjekter

Under denne fanen finner du informasjon om kapasitetsbyggingsprosjektene på Meteorologisk Institutt (MET). De første prosjektene startet i sørøst-Asia i 2011, og i øst-Afrika fra 2019. I dag samarbeider vi med Bangladesh, Vietnam, Malawi, Etiopia, Mosambik og fra 2024 Tanzania. I Myanmar er prosjektene satt på pause på grunn av militærkuppet.
Prosjektene finansieres av Direktoratet for Utviklingssamarbeid (Norad), Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og Verdensbanken (WB). Vi samarbeider med de nasjonale meteorologiske instituttene (NMHS) og fokuserer på å utvikle vær- og klimatjenester med bruk av åpne datasett og digitale verktøy med åpen kildekode.
Du finner mer informasjon om prosjektene under fanen Prosjekter ► Sarepta og Prosjekter ► SOFF.

Gruppebilde fra workshop i MalawiGruppebilde fra prosjektmøte i Blantyre, Malawi, april 2023