Verktøy

I bistandsprosjektene Meteorologisk institutt deltar i bruker vi verktøy med åpen kildekode. Alle er tilgjengelig via Github og er gratis å bruke. Verktøyene er utviklet på MET og er i daglig bruk av meteorologer og forskere.

For å analysere og vurdere meteorologiske data bruker vi Diana og Tserier For å spore ting i havet bruker vi Drivbanemodellene. For å se på klimadata som nedbør og temperatur kan vi bruke ocdp og for å nedskalere klimadata esd.