Drivbaneberegninger

OpenDrift er en åpen kildekode for drivbaneberegninger som er utviklet ved Meteorologisk institutt (MET). Den har blant annet moduler for oljedrift, søk og redning og marin plast. OpenDrift er i operasjonell bruk i Vietnam og det ser ut til at marin plast blir et viktig tema i tiden fremover. Figuren til høyre viser en 30 dagers OpenDrift simulering av marin plast nær munningen av Mekong, drevet av havmodellen ROMS. Grønne symboler er uten bidrag fra elvevann i havsirkulasjonen, mens blå symboler er med bidrag fra Mekong og andre elver.

OpenDrift