Tidligere prosjekter

Her kan du finne informasjon om MET sine avsluttede bistandsprosjekter. Mange av disse prosjektene er videreført under nye navn.