Kapasitetsbyggingsprosjekter i SE Asia

Bangladesh, Myanmar og Vietnam er blant de landene i Sørøst-Asia som er sterkest utsatt for naturkatastrofer. Farlig vær fører årlig til tap av menneskeliv og materielle skader, ofte av betydelig omfang. Forebyggingskulturen er til dels lite utviklet i disse landene. I denne sammenhengen er gode værvarslings- og klimatjenester viktige element.

I dette prosjektet samarbeider Meteorologisk institutt (MET Norway) med Bangladesh Meteorological Department (BMD),  med Department of Meteorology and Hydrology (DMH) i Myanmar og VietNam  Meteorologial and Hydrological Administration (VNMHA) i Vietnam

Prosjektet startet i 2011 som et samarbeid med BMD men ble i 2012/2013 utvidet til DMH og VNMHA.

Disse institusjonene har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i sine respektive land. Basert på deres behov, og i samarbeid med dem, er vårt felles mål å øke kvaliteten i værvarslings- og klimatjenestene, styrke landenes beredskap og forebyggingsevne i forhold til naturkreftene, og bedre muligheten til å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i klimaet. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.

Det overordnede målet er å redusere risikoen fra katastrofer forårsaket av klimaendringer og ekstremvær for befolkningen i Bangladesh, Myanmar og Vietnam.

Partnerinstitusjonene samarbeider for å styrke kapasiteten til å produsere, distribuere og evaluere prognoser og varsler ved partnerinstitusjonene. Disse aktivitetene er avhengige av hverandre og like viktige og gjelder atmosfære-, hav- og bølgeprognoser. I Bangladesh og Myanmar er det også spesielt fokus på å utvikle klimastatistikk de siste tiårene, mens det i Vietnam brukes betydelige ressurser på å redusere marine katastrofer (stormflo, oljeutslipp og skipsvrak).

Myanmar: Alt samarbeid mellom statlige institusjoner ble satt på pause etter militærkuppet i februar 2021


I 2022 for Bangladesh fokuserer vi på

 • fortsette å undersøke og co-produsere opplæringsvideoer og brukermanualer for åpen kildekode værvarslingsverktøy som Diana, T-serien og statistiske verktøy som R og Empirical Statistical Downscaling (ESD).
 • fortsett å tilpasse Diana for BMD , for eksempel å introdusere strømlinjer i Diana for bedre væranalyse i områder nærmere ekvator.
 • arbeide med produkter for flyværtjenester etter ønske fra BMD
 • fortsett å utvikle en Diana sin brukermanual og brukergrensesnitt på bengali.
 • forbedre ferdigheter for statistisk analyse av klimadata og klimaframskrivinger
 • fortsette å arbeide med nedskalerte klimascenarier for Bangladash, basert på Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) og CMIP6
 • fortsette arbeidet med verifisering av værmeldinger og opplæring i R bibliotekharpe for verifisering.
 • undersøke muligheter for å bruke MET Norway vær-api for bruk i BMD værtjenester
 

Plante risRisplanting


fra Mekong elvenFra Mekong elven

I 2022, for Vietnam, fokuserer vi på:

 • Begynner å utvikle større områder for hav- og bølgemodeller. Dette vil gi bedre støtte  til Myanmar og Bangladesh
 • Utvikle mer strømlinjeformede programmer for verifisering av bølgesatellittprodukter.
 • Forbedre det grafiske brukergrensesnittet til OpenDrift.
 • En forbedret bruk av sannsynlighetsprognoser og Ensemble Prediction System  (EPS) ved VNMHA, spesielt for stormflo