Ethiopia ligger på Afrikas horn, mellom 3–15°N og 33–48°E,  grenser til Eritrea i nord, Djibouti i øst, Sudan i vest, Kenya i sør, and Somalia i sør og øst. Etiopia dekker et landområde på 1.14 million kvadratkilometer. Etiopias topografi består av høye og ulendte platåer og omkringliggende lavland. Etiopia har et estimert folketall på 115 millioner mennesker. Landets viktigste inntektskilde er landbruk, som er avhengig av nedbør som er svært varierende i tid og rom.

Vi samarbeider med Ethiopian Meteorological Institute (EMI), som er det nasjonale meteorologiske instituttet i Etiopia. EMI, som frem til 2022 hadde navnet National Meteorological Agency (NMA), ble opprettet som en autonom regjeringsorganisasjon i 1980 under proklamasjon nr. 201/1980. Oppdraget til EMI er å samle inn og analysere meteorologisk informasjon, og gi vær, klima og tidlig varslingstjenester som bidrar til sosioøkonomiske aktiviteter i Etiopia.

I Etiopia jobber vi i prosjektet Hewadi. Vårt felles mål under prosjektet Hewadi er å bygge kompetanse innen EMI for å forbedre kvaliteten på værvarsling og klimatjenester.

Basert på deres behov og i samarbeid med dem, er det vårt felles mål å øke kvaliteten på værvarslings- og klimatjenestene og styrke landenes beredskap og forebyggingsevne for å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i vær og klima. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre EMI best mulig i stand til å levere nyttige og verdifulle tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.  Aktivitetene bidrar også til å FNs bærekraftsmål.

Samarbeidet med EMI inkluderer implementering og bruk av værvarslingsverktøy i åpen kildekode, opplæring av meteorologer og IT-personell for å bygge kompetanse, bruk av ulike statistiske verktøy og verifiseringsmetoder.

Kart over Etiopia Kart fra Google Maps

Kaffe Photo by Zeynep Sümer on Unsplash