Vær-app

For å legge til rette for en god distribusjon av værvarsler og farevarsler vil MET samarbeide med nasjonale meteorologiske institusjoner for å lage en vær-app prototype for befolkningen. Denne kan ha samme formål som Yr har i Norge. Under vårt første prosjektmøte med Department of Climate Change and Meteorological Services (DCCMS) i Malawi i november 2021 var den viktigste tilbakemeldingen fra DCCMS at de ønsket at prosjektet skulle arbeide med en vær-app.
Senere har andre nasjonale meteorologiske institusjoner ønsket det samme. For å kunne bidra med denne oppgaven, planlegger MET å bidra til å bygge en vær-app. Langtidsplanen er enten å bygge kompetansen på institusjonen eller å finne en lokal partner som institusjonen kan samarbeide med for å bygge, vedlikeholde og videreutvikle en app.
I et kortere tidsperspektiv ønsker vi å bidra til å finne ut hvordan en slik app kan se ut og hvordan den bør fungere for å være nyttig for brukerne. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med våre søsterinstitusjoner og lokale interessenter. Vi forventer at de involverte i de enkelte landene har en bedre forståelse av lokale forhold og hvilke krav de ønsker appen skal oppfylle. Prosjektet ønsker i første omgang å utvikle en enkel prototype for å vise hvordan en ferdig app kan se ut.

vær app prototypePrototype av den malawiske vær-appens design i verktøyet Figma.