Mosambik grenser til Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika og Eswatini. Landet har en lang kystlinje på 2500 kilometer mot Det indiske hav og vender mot Madagaskar i øst. Omtrent to tredjedeler av befolkningen på mer enn 31 millioner (2020) bor og jobber i landlige områder. Her er det rikelig med dyrkbar jord. Andre naturresursser er vann, energi, samt mineralressurser og naturgass offshore. I regntiden (oktober-april) er det regelmessig flom i områder nær elver. Skadene på infrastruktur kan være store. I perioden desember til mars er Mosambik også rammet av sykloner. De sentrale og nordlige provinsene er mest sårbare. Syklonen Idaí i 2019 førte til omfattende ødeleggelser i provinsene Sofala og Cabo Delgado.

I Mosambik samarbeider Meteorologisk institutt (MET) med Met Office (UK) prosjektleder, Deltares (NL), Consultec (MZ) og Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) for å bidra til å øke kvaliteten på vær og klimatjenester. Prosjektet finansieres av Nordisk Utviklingsfond (NDF) og avsluttes i juni 2022.

Prosjektnavnet er MIMOZA, med fullt navn "Technical Assistance Services to Develop the Detailed Meteorological System Design, Integration and Service Support to Improve the Delivery of Meteorological Services in Mozambique"

MET bruker et egenutviklet verktøy for å visualisere meteorologiske data, Diana. Dette verktøyet er i åpen kildekode og kan brukes gratis av alle. Diana har moduler som lar meteorologen skrive informasjon inn i kartene som tekst eller symboler. Det gjør det mulig å tegne syklonbaner og slik vise hvor det er mest sannsynlig at syklonen beger seg mot. Fra Diana kan vi lage bilder og videoer av værutviklingen. Disse kan brukes på TV, aviser og i sosiale medier.

En av oppgavene til MET i dette prosjektet er å lære opp meteorologene hos INAM i å bruke Diana. Våre kollegaer fra Maputo, Inhambane, Nampula and Zambezia har deltatt på denne opplæringen.

En annen oppgave er å lære meteorologer og forskere å bruke statistikkverktøyet R. Dette er også et verktøy med åpen kildekode tilgjengelig via internett. Her er tanken at INAM kan finne sammenligne ulike værvarslingsmodellene og lære om forskjellene mellom dem, sesongvariasjoner og trender i varslene.

Map over MosambiquKart over Mosambik

INAM, Maputo INAM sine kontorer i Maputo