Sarepta

plante ris

 

Sarepta er kortformen av navnet Institutional Support and Capacity Building for Weather and Climate Services.
Med prosjektet Sarepta ønsker MET å bidra til kapasitetsbygging på våre søsterinstitusjoner, øke kunnskapen og ekspertisen knyttet til å varsle ekstremvær, bygge klimatjenester og maritime tjenester.
Vi bruker programvare med åpen kildekode, og åpne og gratis data når de er tilgjengelige. Det er et stort behov for kompetanse i forbindelse med IT løsninger på områder som infrastruktur, nettverk, operativsystemer, programvare, vedlikehold og videreutvikling. Dette inkluderer også digitalisering og strukturering av vær og klimamålinger, bruk av numeriske modeller for vær, klima og hav.

 

MET ønsker å bidra til å styrke vær og klimatjenester ved våre partnerinstitusjoner, oppmuntre til bruk av åpne datasett og programvare, utvikle lokale klimascenarier, forbedre varsling av ekstremvær og støtte de nasjonale meteorologiske instituttene som autoriteter i sine land.

Vi fokuserer på ti aktiviteter, og disse vil bli prioritert ulikt mellom våre partnerinstitusjoner. Ikke alle aktiviteter vil bli gjennomført i hvert av landene. Det eksisterende kunnskapsnivået varierer innenfor hver aktivitet og land – noe som gjør det nødvendig å skreddersy aktivitetene til hver søsterinstitusjon.

Vårt håp er at dette arbeidet på lengre sikt kan gi flere tilgang til bedre informasjon over ulike tidsskalaer, og være nyttig for lokale beslutningstakere og befolkingen. Målet er mer klimarobuste samfunn.

Vi samarbeider med: Bangladesh Meteorological Department, Vietnam Meteorological and Hydrological Agency, Ethiopian Meteorological Institute, Department of Climate Change and Meteorological Services, Instituto Nacional de Meteorologia, Norwegian Refugee Council (Norwegian Capacity) og Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Prosjektet er organisert med en prosjektleder og en ekspertgruppe i både partnerinstitusjonen og på MET.
Prosjektet er finansiert av Norad med bidrag fra MET.

Prosjektet støtter FN sine bærekraftsmål.

sdg 2
sdg3
sdg9
sdg 13
sdg14
sdg17