Sarepta

plante ris

 

Sarepta er kortformen av navnet Institutional Support and Capacity Building for Weather and Climate Services.Med prosjektet Sarepta ønsker MET å bidra til kapasitetsbygging på våre søsterinstitusjoner, øke kunnskapen og ekspertisen knyttet til å varsle ekstremvær, bygge klimatjenester og maritime tjenester.

MET ønsker å bidra til å styrke vær- og klimatjenester ved våre partnerinstitusjoner, oppmuntre til bruk av åpne datasett og programvare, utvikle lokale klimascenarier, forbedre varsling av ekstremvær og støtte de nasjonale meteorologiske instituttene som autoriteter i sine land.

Vi fokuserer på ti aktiviteter, og disse vil bli prioritert ulikt mellom våre partnerinstitusjoner. Ikke alle aktiviteter vil bli gjennomført i hvert av landene. Det eksisterende kunnskapsnivået varierer innenfor hver aktivitet og land - noe som gjør det nødvendig å skreddersy aktivitetene til hver søsterinstitusjon.

Vårt håp er at dette arbeidet på lengre sikt kan gi flere mennesker tilgang til bedre informasjon over ulike tidsskalaer, og at denne informasjonen vil være til nytte for lokale beslutningstakere og befolkingen. Målet er mer klimarobuste samfunn.

Vi samarbeider med:

  • Bangladesh Meteorological Department
  • Vietnam Meteorological and Hydrological Agency
  • Ethiopian Meteorological Institute
  • Department of Climate Change and Meteorological Services (i Malawi)
  • Instituto Nacional de Meteorologia (i Mosambik)
  • Flyktninghjelpen (Norwegian Capacity, NORCAP)
  • Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Sarepta-prosjektet støtter FN sine bærekraftsmål:

sdg 2
sdg3
sdg9
sdg 13
sdg14
sdg17