Verifikasjon er prosessen med å avgjøre kvaliteten til værvarsler. Værvarselet blir sammenlignet med observasjoner eller et estimat av hvordan været faktisk ble. Verifikasjon kan være kvaliatativ eller kvantitativ. I bistandsprosjektene har vi så langt fokusert på kvantitativ verifikasjon av lokasjonsvarlser/punktvarsler ved bruk av observasjoner fra bakkestasjoner, men videre arbeid kan inkludere romlig verifikasjon og bruk av fjernmålinger fra satellitt og radar der det er tilgjengelig. 

I flere av bistandsprosjektene har vi innført bruk av verktøyet harp til verifikasjon.