Verifikasjon

Verifikasjon er prosessen med å avgjøre kvaliteten til et værvarsel. Værvarselet blir sammenlignet med observasjoner eller et estimat av hvordan været faktisk ble. Verifikasjon kan være kvalitativ eller kvantitativ. I bistandsprosjektene har vi så langt fokusert på kvantitativ verifikasjon av lokasjonsvarsler/punktvarsler ved bruk av observasjoner fra bakkestasjoner, men videre arbeid kan inkludere romlig verifikasjon og bruk av fjernmålinger fra satellitt og radar der det er tilgjengelig.

I flere av bistandsprosjektene har vi innført bruk av verktøyet harp til verifikasjon. Figurene under viser eksempler på verifikasjonsresultat oppnådd ved bruk av harp, der to ulike numeriske værmodeller sammenlignes: (ECMWF og WRF).

I det første eksempelet ser vi gjennomsnittlig bias i maksimumstemperatur for enkeltvise stasjoner i Bangladesh i en periode over 3 måneder. Rødt indikerer varm bias, og blått indikerer kald bias. Sterkere farge indikerer sterkere bias. I det andre eksempelet ser vi gjennomsnittlig bias som funksjons av ledetid for daglig nedbør for 43 stasjoner i Bangladesh.

stasjonsvis bias for maksimumstemperatur gjennomsnittlig bias for daglig nedbør