Kommunikasjon av vær- og farevarsler

DCCMS TV Weather TV-værmelding fra Department of Climate Change and Meteorological Services (DCCMS) i Malawi med meteorolog Noel Banda.

Å forbedre kommunikasjonspraksis og kapasiteten til nasjonale meteorologiske institutter er en nøkkelfaktor for å bedre møte behovene til mennesker og institusjoner for god og nyttig værinformasjon. Et værvarsel har ikke oppfylt formålet før det har nådd og blir forstått av den tiltenkte målgruppen. Teknisk kapasitetsbygging kompletteres derfor i økende grad med fokus på kommunikasjon og tjenestelevering.

Vi bygger på samfunnsvitenskapelig ekspertise som spenner over forskningsdrevet og operasjonell utvikling og levering av værtjenester. Teoretisk og metodisk ekspertise fra feltene vitenskapskommunikasjon, sosialpsykologi og menneskelig geografi er viktig for å støtte praksisen ved nasjonale meteorologiske institutter. Å kunne oversette prognoser til nyttig og brukervennlig informasjon er essensielt. I tillegg har Meteorologisk institutt førstehåndserfaring med å utvikle brukerorienterte tjenester gjennom værtjenesten Yr. Denne ekspertisen benyttes i økende grad i kapasitetsbyggingsaktivitetene våre.

Å bygge kommunikasjonskapasitet er ideelt basert på en "first mile"-tilnærming som setter menneskene først. Denne tilnærmingen henviser ikke bare til sluttbrukere og aksjonærer/interessenter, men også til rollen til det menneskeorienterte i prognose- og kommunikasjonspraksisen til meteorologiske institutter. Dette betyr i praksis for eksempel at kommunikasjonskapasitetsbygging kan bidra til å nå spesifikke brukergrupper på en mer effektiv måte ved systematisk å velge nye kommunikasjonskanaler (som digital kommunikasjon).

Et annet eksempel er, sammen med meteorologene for lokale meteorologiske institutter, å utforske hvilke utfordringer og muligheter som er viktige når det kommer til kommunikasjon med brukerne.