Vietnam

Vietnam ligger i sørøst-Asia og har en befolkning på rundt 90 millioner. De har en lang kystlinje og en kompleks topografi. Det er to værfenomener som spesielt forårsaker skader og tap av menneskeliv i landet, nemlig ekstremregn og stormflo. Ekstremregn kan føre til oversvømmede elver og jordskred, mens stormflo resulterer i erosjon, skade på eiendom og drukningsulykker langs kysten. Vietnam har en avansert offentlig værtjeneste. Imidlertid er det mangel på ansatte med erfaring i moderne værvarslingsmetoder som bruk av numeriske modeller og digital visualisering og prognoseverifisering.

I Vietnam arbeider MET med prosjektet “Institutional support and capacity building for Weather and Climate Services”, Sarepta. Prosjektet startet i 2023 og er finansiert av Norad. Sarepta Vietnam er en fortsettelse av et tidligere prosjekt.

Vi samarbeider med National Hydro-Meteorological Service of Vietnam (NHMS) som er det nasjonale meteorologiske instituttet i Vietnam. NHMS har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i Vietnam. Basert på deres behov, og i samarbeid med dem, er vårt felles mål å øke kvaliteten i værvarslings- og klimatjenestene, styrke landets beredskap og forebyggingsevne med tanke på naturkreftene, og bedre muligheten til å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i klimaet. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.

Samarbeidet med NHMS konsentrerer seg om implementering og bruk av værvarslingsverktøy i åpen kildekode. Vi bruker verktøyene Diana, Tseries, R, ocean- and wave models (ROMS og SWAN) og OpenDrift. OpenDrift er en åpen kildekode for drivbaneberegninger som er utviklet ved MET. Den har blant annet moduler for oljedrift, søk og redning samt marin plast. OpenDrift er i operasjonell bruk i Vietnam og det ser ut til at marin plast blir et viktig tema i tiden fremover.

Vi arbeider også modellverifikasjon for nedbør, stormflo og bølger. For å verifisere bølgevarsler bruker vi den åpne kildekoden Wavy som også er utviklet ved MET.

Kart over VietnamKart over Vietnam

Målestasjon på Mekong elvenBemannet båt for vannstandsmålinger i Mekong elven