harp

harp er et R-basert verktøy for verifikasjon som brukes i flere av bistandsprosjektene. Det består av flere pakker for å lese inn både observasjoner og værvarsler på ulike dataformater, og analysere dataene. Pakkene er designet for å jobbe sammen ved å bruke konsistente datastrukturer. Dette åpner for mange måter å analysere og visualisere ikke bare værdata, men også klima-, hav- og andre data.

harp er utviklet i konsortia bestående av meteorologiske institutter i Europa og Nord-Afrika: HIRLAM-ALADIN-LACE. Disse er nå en del av det større samarbeidet ACCORD. Selv om harp er blitt et omfattende verktøy, er utvikling er fremdeles pågående. harp kan installeres fra github.com/harphub. Se på instruksjonene for å installere harp om du trenger en detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres. Mer informasjon finnes også i et harp-kurs.

harp logo