Bangladesh

Bangladesh har en befolkning på rundt 170 millioner mennesker. Landet har verdens største delta, noe som gir fruktbar jord, men store årlige flommer mye pga at det meste av landet ligger lavere enn 12 meter over havet. Foruten flom er Bangladesh sårbart for tropiske sykloner som dannes over Bengalbukta, samt kraftige tordenvær, tørke, jordskjelv, erosjon og tsunamier.

I Bangladesh er MET faglige rådgivere for WMO i SOFF-programmet.

Vi arbeider også i prosjektet “Institutional support and capacity building for Weather and Climate Services”, Sarepta. Prosjektet startet i 2023 og er finansiert av Norad.

Sarepta Bangladesh er en fortsettelse av et tidligere prosjekt.

Vi samarbeider med Bangladesh Meteorological Department (BMD) som er det nasjonale meteorologiske instituttet i Bangladesh. BMD har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i Bangladesh. Basert på deres behov, og i samarbeid med dem, er vårt felles mål å øke kvaliteten i værvarslings- og klimatjenestene, styrke landets beredskap og forebyggingsevne i forhold til naturkreftene, og å bedre muligheten til å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i klimaet. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig. Som en del av prosjektene har BMD og MET sampublisert to klimarapporter:

I Sarepta Bangladesh har vi tre hovedoppgaver, hvor to av dem er koblet sammen. Den første oppgaven er å bidra til bedre værvarsler. Dette gjøres ved å integrere Diana i arbeidsflyten til meteorologene med grundig opplæring i bruk av verktøyet. Bidrag til tekniske forbedringer er koblet sammen med bruken av Diana. Frem til nå har tekniske forbedringer fokusert på nåværende oppsett av IT utstyr og dataflyt på BMD.
Fra 2024 er det planer om at et nytt og moderne datarom skal taes i bruk. Arbeidet i Sarepta Bangladesh vil derfor i stor grad bidra til å integrere det nye systemet i produksjonskjeden på BMD.
Den tredje oppgaven er en kombinasjon av utvikling av klimatjenester og verifikasjon av værmodeller.

Kart over Bangladesh Kart over Bangladesh (fra Google Maps)

Mann i risåker Mann i risåker