Bangladesh

Bangladesh har en befolkning på 169 millioner mennesker. Landet  har verdens største delta som gir fruktbar jord men store årlige flommer, også fordi det meste av landet ligger lavere enn 12 meter over havet. Foruten flom, er Bangladesh sårbart for tropiske sykloner som dannes over Bengalbukta, samt kraftige tordenvær, tørke, jordskjelv, erosjon og tsunamier.

In Bangladesh, arbeider vi i prosjektet “Institutional support and capacity building for Weather and Climate Services”, Sarepta. Prosjektet startet i 2023 og er finansiert av Norad. 

Prosjektet er en fortsettelse av et tidligere prosjekt.

Vi samarbeider med Bangladesh Meteorological Department (BMD) som er det nasjonale meteorologiske instituttet i Bangladesh. BMD har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i Bangladesh. Basert på deres behov, og i samarbeid med dem, er vårt felles mål å øke kvaliteten i værvarslings- og klimatjenestene, styrke landenes beredskap og forebyggingsevne i forhold til naturkreftene, og bedre muligheten til å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i klimaet. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.

I Bangladesh jobber vi med verktøyene DIANA, Tseries, ESD, R, harp.

Samarbeidet med BMD fokuserer på implementering og bruk av værvarslingsverktøy i åpen kildekode, trening av meteorologer, varsling av lyn, flyværvarsling, statistikk og verifikasjon, klimakunnskap, nedskalering av klimaprojeksjoner.

Kart over Bangladesh Kart fra Google Maps

Mann i risåker Mann i risåker