Samarbeidspartnere

verden i hendene Bildet fra Pixabay, lisens

Partnere

Samarbeidsområder

ADPC Asian Disaster Preparedness Center samarbeider vi med i Bangladesh. De har en ledende rolle i et stort Verdensbank-prosjekt, i Myanmar gjør de et arbeid for MET med å oppgradere og lære opp meteorologer og forskere i bruk av klimadatabasen Climsoft.
BMD Det meteorologiske instituttet i Bangladesh, kapasitetsbygging på vær- og klimatjenester. Kompetansebygging i meteorologi, klima og IT.
CORDEX Bistå i CORDEX Flagship Pilot Study (FPS) for sørøst-Afrika, koordineres av INAM/Mozambique. CORDEX er the Coordinated Downscaling Experiment under the World Climate Research Program (WCRP). Målet er kapasitetsbygging, danne nettverk og regionalt samarbeid for regional klimamodellering.
DCCMS Departementet for vær og klimatjenester i Malawi. Vi arbeider sammen for å styrke kapasiteten knyttet til vær og klimatjenester. Undersøker om datasettet bak yr, MET Norway Weather api, kan bidra til bedre værtjenester i Malawi.
DMH Meteorologi og hydrologi-departementet i Myanmar. Stat-til-stat- samarbeidet er satt på pause etter militærkuppet.
DPGA FN-initiativ for digitale fellesgoder. Jobber for at dataene bak yr, MET Norway Weather api skal kunne brukes i utviklingsland.
EMI Det etiopiske meteorologiske instituttet. Vi arbeider sammen for å styrke kapasiteten knyttet til vær og klimatjenester. Undersøker om datasettet bak yr, MET Norway Weather api, kan bidra til bedre værtjenester i Etiopia.
INAM Det nasjonale meteorologiske instituttet i Mosambik. Her implementerer vi visualiseringsverktøy for meteorologiske data, jobber med verifikasjon og klimadata i MIMOZA prosjektet.
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi. Vi jobber sammen i HewaDi prosjektet hvor NIBIO sitt verktøy for varsling av planteskade skal utvides til Afrika, bl. a. Malawi. Verktøyet, VIPS, er godkjent som et digitalt fellesgode. MET har også en liten rolle i NIBIO sitt prosjektet MaDiPHS.
NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid. Norad finansierer flere av MET sine bistandsprosjekter.
UK Met Office De meteorologiske tjenestene i Storbritannia. Leder MIMOZA prosjektet.
VMHD Departementet for meteorologi og hydrologi i Vietnam. Jobber sammen om hav- bølge- og drivbane modeller. Fokus på marint avfall.
WMO Verdens meteorologi organisasjon. MET skal bidra med ekspert-tjenester i forbindelse med implementering av SOFF. I et annet WMO prosjekt i Myanmar bidrar vi med å bygge infrastruktur rundt meteorologiske data.