Sri Lanka

Sri Lanka er en øystat i Sør-Asia, og ligger i Indiahavet. Innbyggertallet ligger rett over 22 millioner mennesker. Sri Lanka er utsatt for flom og jordskred, i tillegg til tropisk sykloner, kraftig tordenvær, tørke, jordskjelv, erosjon og tsunamier.

Vi hadde tidligere et samarbeid med Department of Meteorology i Sri Lanka, hvor vi så langt har hatt et prosjekt: Strengthening the Forecasting System for Accelerating Improvements in Quantitative Precipitation Estimates for Flood and Landslide early warning in Sri Lanka.

Map of Sri LankaKart fra Google Maps

view in galle sri lanka