Malawi

Malawi er en innlandsstat i sørøst-Afrika, vest og nord for Mosambik, sør for Tanzania og øst for Zambia. Det dominerende topografiske trekket er høyland som deles av Great Rift Valley og den store Malawisjøen - som er den tredje største i Afrika. Malawi er et av verdens fattigste land. Økonomien er i stor grad basert på landbruk, men også fiskerier har betydning. Malawi utsettes årlig for alvorlige flommer med skade på infrastruktur og tap av menneskeliv.

MET samarbeider med Department of Climate Change and Meteorological Services (DCCMS) som er det meteorologiske instituttet i Malawi og er medlem i WMO.

I Malawi er MET faglige rådgivere for WMO i SOFF-programmet.

Vi arbeider også i prosjektet “Institutional support and capacity building for Weather and Climate Services”, Sarepta. Prosjektet startet i 2023 og er finansiert av Norad. Vårt felles mål er å bygge kompetanse hos DCCMS for å forbedre kvaliteten på værvarsling og klimatjenester. Prosjektet er en fortsettelse av et tidligere prosjekt.

Sarepta Malawi tar sikte på å bygge kompetanse for å kunne forbedre vær og klimatjenester. Et viktig område for dette prosjektet er å utforske hvordan bruk av digitale fellesgoder kan bidra til å forbedre vær og klimatjenester. I regionen er utfordringene store og prosjektet tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.
Oppgavene i Sarepta Malawi er i stor grad knyttet til å utvikle en vær-app. Dette arbeidet inkluderer teknisk kompetanse, design og tilbakemelding fra brukere. En annen viktig oppgave er verifikasjon av værvarslingsmodeller, slik at det er mulig å bestemme hvilken modell som gir de riktigste værvarslene, slik at disse kan brukes til værvarsling.
I Malawi er ekstreme værhendelser hyppige og det er viktig med gode værvarsler. Diana kan bli et nyttig verktøy både for meteorologene og til å produsere bilder til media. Alle aktivitetene er til en viss grad knyttet sammen med hverandre, men har også en verdi for seg selv.

Kart over MalawiKart over Malawi

Fra Workshop hos DCCMSFra workshop hos DCCMS