Malawi er lokalisert vest og nord for Mosambik, sør for Tanzania og øst for Zambia. Det dominerende topografiske trekket er høyland som deles av Great Rift Valley og en enorme Malawisjøen - som er den tredje største i Afrika. Malawi er et av verdens fattigste land. Økonomien er i stor grad basert på landbruk, men også fiskerier har betydning. Malawi utsettes årlig for alvorlige flommer med skade på infrastruktur og tap av menneskeliv.

Vi samarbeider med Department of Climate Change and Meteorological Services som er det meteorologiske instituttet i Malawi og medlem i WMO.

I Malawi jobber vi i prosjektet Hewadi. Prosjektet tar sikte på å bygge kompetanse for å kunne forbedrer vær og klimatjenester. Et viktig område for dette prosjektet er å utforske hvordan bruk av digitale fellesgoder kan bidra til å forbedre vær og klimatjenester.

Klimautfordringene i regionen er store og prosjektet tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.

I Malawi jobber vi vi med verktøyene DIANA, harp og datasettet MET Norway Weather api. Samarbeidet med DCCMS fokuserer på verifikasjon og digital kompetanse knyttet til bruk av værdata som digitale fellesgoder.

Kart over MalawiKart over Malawi

Fra Workshop hos DCCMSFra workshop hos DCCMS