Myanmar har en lang og sårbar kystlinje og en befolkning på omtrent 55 millioner. Myanmar er utsatt for ulike naturkatastrofer som tropiske sykloner, intens nedbør/monsun, jordras, flom, stormflo og jordskjelv.

I Myanmar jobber vi i prosjektet “Institutional support and capacity building for mitigation of weather and climate hazards in Bangladesh, Myanmar and Vietnam” . Prosjektet startet i 2012 og finansieres av Norad. 

Vi samarbeider med Department of Meteorology and Hydrology (DMH) som er det nasjonale meteorologiske instituttet i Myanmar. DMH har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i Myanmar. Basert på deres behov, og i samarbeid med dem, er vårt felles mål å øke kvaliteten i værvarsling- og klimatjenestene, styrke landenes beredskap og forebyggingsevne i forhold til naturkreftene, og bedre muligheten til å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i klimaet. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tar sikte på å gjøre samarbeidsinstitusjonene best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.

I Myanmar jobber vi med verktøyene DIANA, Tseries, R og harp. Samarbeidet med DMH fokuserer på implementering og bruk av værvarslingsverktøy i åpen kildekode, trening av meteorologer, bølgevarsling, bruk av statistikk og verifikasjon, klimakunnskap.

Etter militærkuppet i februar 2021 bestemt regjeringen at offentlige utviklingsprosjekter fryses inntil videre. Dette prosjektet er derfor satt på pause.

I Myanmar jobber vi også i et WMO prosjektet,“WMO Technical Assistance for the Modernization of the Department of Meteorology and Hydrology (DMH)”. Dette prosjektet fortsetter som et samarbeid mellom MET og WMO.

I dette prosjektet er hovedmålet at DMH skal kunne bruke Diana med mer funksjonalitet enn det som har vært tilfelle til nå. Med hjelp fra WB bygger DMH et nytt datasenter hvor mange typer værdata skal være tilgjengelig til bruk i Diana. Dette prosjektet har vært preget av forsinkelser pga Covid pandemien og militærkuppet. Det blir avsluttet i mars 2022 før datasenteret er ferdig.

kart over MyanmarKart over Myanmar

workshopWorkshop hos DMH

tarehøstingHøsting av tare på Inlesjøen