Myanmar

Myanmar har en lang og sårbar kystlinje og en befolkning på omtrent 55 millioner. Myanmar er utsatt for ulike naturkatastrofer som tropiske sykloner, intens nedbør/monsun, jordras, flom, stormflo og jordskjelv.

I Myanmar jobbet vi i prosjektet “Institutional support and capacity building for mitigation of weather and climate hazards in Bangladesh, Myanmar and Vietnam” . Prosjektet startet i 2012 og ble finansiert av Norad. 

Vi samarbeidet med Department of Meteorology and Hydrology (DMH) som er det nasjonale meteorologiske instituttet i Myanmar. DMH har det nasjonale ansvaret for værvarslings- og klimatjenester i Myanmar. Basert på deres behov, og i samarbeid med dem, var vårt felles mål å øke kvaliteten i værvarsling- og klimatjenestene, styrke landenes beredskap og forebyggingsevne med tanke på naturkreftene, og bedre muligheten til å kunne tilpasse viktig nasjonal infrastruktur til endringer i klimaet. Klimautfordringene i regionen er store og tiltakene tok sikte på å gjøre DMH best mulig i stand til å levere nyttige tjenester både til offentlig forvaltning og befolkningen forøvrig.

I Myanmar jobbet vi med verktøyene Diana, Tseries, R og harp. Samarbeidet med DMH fokuserte på implementering og bruk av værvarslingsverktøy i åpen kildekode, trening av meteorologer, bølgevarsling, bruk av statistikk og verifikasjon, samt klimakunnskap.

Etter militærkuppet i februar 2021 bestemte den norske regjeringen at offentlige utviklingsprosjekter fryses inntil videre. Dette prosjektet er derfor satt på pause.

I Myanmar jobbet vi også i et WMO-prosjekt, “WMO Technical Assistance for the Modernization of the Department of Meteorology and Hydrology (DMH)”. Dette prosjektet fortsatte som et samarbeid mellom MET og WMO.

I dette prosjektet var hovedmålet at DMH skal kunne bruke Diana med mer funksjonalitet enn det som har vært tilfelle til nå. Med hjelp fra Verdensbanken bygger DMH et nytt datasenter hvor mange typer værdata skal være tilgjengelig til bruk i Diana. Dette prosjektet har vært preget av forsinkelser pga Covid pandemien og militærkuppet. Det ble avsluttet i mars 2022 før datasenteret sto ferdig.

kart over MyanmarKart over Myanmar

workshopWorkshop hos DMH

tarehøstingHøsting av tare på Inlesjøen