IT teknisk kompetanse

En stabil og velfungerende infrastruktur er grunnlaget vi bygger værtjenester på. Infrastruktur knyttet til observasjonskjeden er særlig viktig - siden de fleste vær- og klimatjenester er avhengige av kvaliteten på observasjonene.

termometer
hpc
værinfo

 

 

 

 

 

MET undersøker og dokumenterer den digitale infrastrukturen hos våre søsterorganisasjoner. Sammen finner vi oppgaver som må løses for å forbedre infrastrukturen slik at den samsvarer bedre med standardkravene og forventingene fra WMO, og bidrar til forbedring av ulike tjenester.

I flere av landene vi samarbeider med brukes Diana som verktøy for å visualisere meteorologiske og oceanografiske data. I Diana finnes det flere ulike datakilder tilgjengelig for å se på ulike datatyper i samme grensesnitt. Meteorologene har stor nytte av bakkeobservasjoner i sanntid, høyoppløselige satelittbilder og radarbilder som kan sammenlignes med værmodeller. IT-utviklere kan ha stor nytte av trening i konfigurasjonsstyring. Dette gjelder særlig for å kunne konfigurere datamaskiner på lokale/regionale værkontorer fra hovedkontoret.