Klimatjenester

green globe

Det heter seg at klima er det du forventer mens vær er det du får, men hva kan du forvente? Og hva kan du forvente i fremtiden? Og hvordan blir været i forhold til forventningene? Utviklingen av klimatjenester er noe alle nasjonale meteorologiske tjenester er involvert i, men på ulike stadier. Litt forenklet kan en si at de viktigste stadiene og modulene av klimatjenester er:

  1. Forstå klima i landet slik det er nå
  2. Forstå utviklingen av klimaet i landet frem til nå
  3. Kunne beskrive mulige klimatiske fremtider

Bak hver av disse delene kommer et stadig mer komplekst konglomerat av indre tjenester. Den enkleste tilnærmingen til punkt nummer 1 er normalene. For å lage gode normaler må en ta vare på observasjoner for de siste 30 årene og behandle disse datasettene med enkle statistiske metoder. I tillegg til gjennomsnitt bør normalene også beskrive variabilitet og ekstremer. For å oppnå punkt nummer 2 trenger en helst lange, stabile observasjoner, men her kan en bruke statistisk metodikk for å kompensere for endringer i observasjonssystemer og miljøet rundt observasjoner. Skal en se på framtidige klimaendringer må en koble seg på de store internasjonale systemene i CMIP og CORDEX for klimafremskrivninger, og andre systemer som Copernicus for eksempelvis sesongvarsler.

Basert på det faglige innsatsen med forvaltning av data og analyse, både historisk og fremtidig, må det bygges opp kompetanse på å kommunisere om klima og klimaendringer til til samfunnet slik at informasjonen kan benyttes til klimatilpassing og beredskap.