SOFF

Logo for SOFF

Systematic Observation Financing Facility, SOFF er et FN initiativ som vil gjøre meteorologiske observasjoner tilgjengelig internasjonalt i sann tid. Observasjonene må tilfredstille Global Basic Observing Network (GBON) kravene som blant annet krever at de er tilgjengelig hver hele time gjennom hele døgnet. SOFF fokuserer på verdens minst utviklete land og små øystater. SOFF skal finansiere deler av de meteorologiske observasjonstjenestee i fattige land. 

I SOFF bidrar Meteorologisk institutt som faglige rådgivere for de meteorologiske instituttene i Malawi, Etiopia og Bangladesh. De meteorologisk instituttene blir kartlagt i form av tre dokumenter:  GBON National Gap Analysis, GBON National Contribution Plan og Country Hydromet Diagnostics. Tilsammen danner disse dokumentene grunnlaget for arbeidet som skal gjøres videre. Etterhvert som dokumentene bil ferdig er de tilgjengelig fra WMO sine nettsider.

I Malawi jobber vi sammen med Veðurstofu Íslands, i Etiopia med Finlands Meteorologiske institutt og i Bangladesh med Kina sin Meteorologisk Administrasjon.

SOFF har en tidshorisont på 10 år