Digitale fellesgoder

FN ønsker at vi skal bruke og dele digitale fellesgoder, som vil bidra til å nå de 17 bærekraftsmålene. De fleste FN-godkjente digitale fellesgoder er knyttet til helse, offentlige tjenester og undervisning. I denne sammenhengen ser vi på digitale fellesgoder for vær og klima.

Alliansen for digitale fellesgoder (DPGA) er et FN-initiativ som finner og evaluerer forslag til digitale fellesgoder. For å bli klassifisert som et digitalt fellesgode må en rekke kriterier være oppfylt, som:

  • åpne data software
  • programvare med åpen kildekode
  • åpne KI modeller
  • åpne standarder
  • åpent innhold som overholder personvern- og andre gjeldende lover - og beste praksis
  • ikke gjør skade og bidrar til å oppnå bærekraftsmålene

MET har utviklet et Digitalt fellesgode som er datasettet som brukes av værtjenesten Yr. Dette er værvarsler for millioner av steder over hele kloden. De produseres 4 ganger i døgnet og dekker perioden 1-10 dager frem i tid. Datasettet er tilgjengelig via et api (programmeringsgrensesnitt).