OCDP

En enkel R-shiny app for å vise historiske temperatur og nedbør data.

"OCDP" er en forkortelsen for Open Climate Data Prototype som var utviklet for MIMOZA-prosjektet i Mosambik for å skaffe oversikt over data i Climsoft.

Åpen kildekode med instrukser: https://github.com/metno/OpenClimateData

prototype for climate data