En enkel R-shiny app for å vise historiske temperatur og nedbør data.

‘ocdp’ er en forkortelsen for ‘OpenClimateDataPrototype’ som var utviklet for MIMOZA-prosjektet i Mosambik for å skaffe oversikt over data i Climsoft.

Åpen kildekode med instrukser: https://github.com/metno/OpenClimateData

 

prototype for climate data