Diana

Diana (Digital Analysis) er et meteorologisk visualiserings- og produksjonssystem som er utviklet av Meteorologisk Institutt (MET). Diana har vært i operasjonell bruk i værvarslingstjenesten på MET siden juni 2000, og brukes også av forskere. Verktøyet brukes også i flere andre land. 

Diana kan kombinere mange ulike typer meteorologiske data, for eksempel 2-D plott av modellfelter, bakkeobservasjoner, satellittbilder og radarbilder. Det har også en dedikert funksjonalitet for å vise oppstigninger og tverrsnitt.

Diana er populær blant meteorologene på grunn av sin fleksibilitet til å velge og vise meteorologiske data, samtidig som det er raskt og enkelt å bruke i en operasjonell sammenheng. Diana er et interaktivt program, men kan også settes opp i automatisk modus for å produsere ferdige grafiske plott for presentasjoner eller nettsider.

Diana er tilgjengelig som fri kildekode fra met.no sine nettsider.

diana med bakketrykk og tendens Bakketrykk (svart) og endring i trykk hentet fra ECMWF modellen (rød/blå)

diana whowing satellite and radar images En visning av satellittbilde med radar (gul) og bakketrykk fra modell (blå linjer)

diana showing soundings plot En figur fra Diana som viser oppstigning med en sammenligning av modelldata og en oppstigning med værballong