SOFF

Logo for SOFF

Systematic Observation Financing Facility, SOFF, er et FN-initiativ som vil gjøre meteorologiske observasjoner tilgjengelig internasjonalt i sanntid. Observasjonene må tilfredstille Global Basic Observing Network (GBON) kravene som blant annet krever at observasjonene er tilgjengelig hver hele time gjennom hele døgnet. SOFF fokuserer på verdens minst utviklede land og små øystater. SOFF skal finansiere deler av de meteorologiske observasjonstjenestene i fattige land. 

I SOFF bidrar Meteorologisk institutt som faglige rådgivere for de meteorologiske instituttene i Malawi, Etiopia og Bangladesh. De meteorologiske instituttene blir kartlagt i form av tre dokumenter: GBON National Gap Analysis, GBON National Contribution Plan og Country Hydromet Diagnostics. Tilsammen danner disse dokumentene grunnlaget for arbeidet som skal gjøres videre. Etterhvert som dokumentene blir ferdigstilt er de tilgjengelig fra WMO sine nettsider.

I Malawi jobber vi sammen med Islands meteorlogiske institutt, i Etiopia med Finlands meteorologiske institutt og i Bangladesh med Kina sin meteorologiske administrasjon.

SOFF-prosjektet har en tidshorisont på ti år.