Sarepta prosjektet er et 5 årig Norad finansiert prosjekt for perioden 2023-2025.