Selv om hvert prosjekt er unikt, er det mange temaer som er felles. Diana blir brukt som verktøy til å visualisere værdata og opplæring i verifikasjon gjort for å mer systematisk undersøke kvaliteten på varslene. Bruk av globale værdata fra yr API´et og utvikling av vær-app har kommet inn i nyere prosjekter. Bruk menyen til venstre for å lese mer om hvert tema. 

Bidra til å bygge maritime tjenester som bølgevarsling, stormflovarsling, beregne oljeutslipp og lignende er viktig for land med kystområder.